Hopp til innholdet

Barne- og ungdomspsykiater

BUP Mosjøen, Klinikk psykisk helse og rus, Helgelandssykehuset HF

Søk på stillingen

«Er du vår nye spesialist som arbeider i en kombinasjon av hjemmekontor og tilstedeværelse?  Bor du i Oslo, Trondheim, Stockholm eller andre steder?

Helgelandssykehuset søker nå:

 • 100 % fast stilling som psykiater ved BUP Mosjøen.

Helgelandssykehuset legger til rette for at du kan arbeide i en kombinasjon mellom hjemmekontor og tilstedeværelse etter en nærmere avtalt fordeling.  Du får dekket utgifter til reise og overnatting. Vi har god erfaring i å bruke digitale hjelpemidler som Teams og Whereby der du blant annet kan drive pasientbehandling, delta på møter og gi veiledning. Vi søker etter deg som ser mulighetene ved å arbeide på denne måten, og som ønsker å bidra til utvikling av bruk av digitale verktøy i klinikken.

BUP Mosjøen er en avdeling med bred og tverrfaglig kompetanse, vi er totalt elleve ansatte. Avdelingen består av barne- og ungdomspsykiater, psykologspesialister, psykologer, klinisk barnevernspedagog, sosionom, spesialpedagog, vernepleier og enhetsleder. 

Et godt arbeidsmiljø med trivsel, trygghet, kvalitet, givende og utfordrende arbeidsoppgaver i fokus, er en grunnleggende faktor for en god arbeidshverdag. Pasientene
og kvalitet i jobbutførelsen, er også et hovedfokus hos oss.

Vi tilbyr blant annet kognitiv terapi, psykodynamisk barneterapi, familieterapi, traumebehandling i form av TF-CBT og EMDR. Hyperkinesi, depresjon, angstlidelser, traumer og autismespekterforstyrrelser er de tilstander som er mest representert i henvisningene til oss.

Arbeidsoppgaver

 • Spesialisert psykiatrisk utredning og behandling
 • Samarbeid med kommunale instanser
 • Bistå kommunene med rådgivning og veiledning
 • Være en del av den flerfaglige staben i BUP
 • Veiledning og supervisjon av LIS
 • Deltagende ved inntak og vurdering av rettighetsstatus.
 • Faglig ansvarlig for å utforme rutiner og prosedyrer i forhold til medikamentell behandling og administrering av medisiner i avdeling.
 • Sitte i tverrfaglig team i forhold til diagnostikk ( akse 4), behandling, evaluering av effekt av behandling.
 • Samstemning av medisin.
 • Medikamentell behandling, eventuell oppfølging under innleggelse
 • Henvisning til fysioterapitjeneste Skrive ut pleiepenger/ omsorgspenger til foresatte
 • veiledning og undervisning
Tilgjengelighet:
 • Psykiater må være tilgjengelig for drøfting av akutte situasjoner i avdeling generelt, men særlig i situasjoner der medikamentell behandling er aktuell problematikk. Tilgjengelig innen en dag.
 • Diagnostiske drøftinger, inntak, og evalueringa av behandling krever ukentlige møter. Samtaler med innlagte pasienter i henhold til medisinske rutiner i avdeling. Gjennomføres ved hjelp av Wherby i uker der psykiater ikke er fysisk til stede (ukentlig tilgjengelig).

Kvalifikasjoner

 • Godkjent autorisasjon som barne- og ungdomspsykiater i Norge
 • Det er ønskelig med erfaring  fra klinisk arbeid  innen psykisk helse og rus, barn og unge
 • Du må beherske skandinavisk språk  muntlig og skriftlig
 • Med fordel ha kjennskap til DIPS arena
 • Godkjent politiattest  må fremlegges ved ansettelse
 • LIS med kort tid til ferdig spesialist oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og evne til fleksibilitet
 • Du er tydelig faglig anliggende med evne til dialog
 • Du har godt humør og pågangsmot!

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn og ansettelsesvilkår etter avtale
 • AFUP for overleger,4 mnd i løpet av 5 år for spesialister
 • Deltagelse i Barne-og ungdomspsykiatriprogrammet i Helse Nord, regionalt fagnettverk
 • Spennende faglig fellesskap med varierte  og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt ,stabilt og tverrfaglig kollegialt fellesskap
 • Kompetanseutvikling
 • Mulighet for å kombinere fysisk tilstedeværelse med hjemmekontor løsning
Søk på stillingen