Hopp til innholdet

Assisterende leder

Fagstab, Helgelandssykehuset HF

Søk på stillingen

Er du leder med sterkt engasjement for fag, kvalitet og pasientsikkerhet?

Fagstaben i Helgelandssykehuset har behov for deg som er systemorientert, har ledererfaring, og klinisk erfaring fra psykisk helsevern og rusbehandling. Fagstab har en svært interessant og tidsaktuell oppgaveportefølje, og spiller en viktig rolle i foretakets kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid. Fagstaben består av dyktige og erfarne medarbeidere, og et solid lederkollegium.

Medisinsk direktør jobber tett med administrerende direktør, og leder fagstaben. Assisterende leder vil inngå i stabens lederteam for å sikre den daglige oppfølgingen av leveranser.

Fagstabens fagområder omfatter kvalitet- og pasientsikkerhet, smittevern, utdanning, forskning, innovasjon, samhandling og legemidler. Du vil bistå i gjennomføring av stabens planer, fremdrift i den faglige utviklingen, prioritering av oppgaver og saksbehandling. Du vil komplettere ledergruppas kompetanse innen psykisk helsevern og rusbehandling, og bidra til å heve stabens arbeid innen fagfeltet. Samarbeidsflaten mellom fagstab og IKT-avdelingens utviklingsarbeid vil også være et prioritert område. Dine nærmeste kolleger vil være fagstabens ledergruppe. Stillingen rapporterer til medisinsk direktør. 

Helgelandssykehuset HF har hovedkontor ved sykehuset i Sandnessjøen, og ellers kontorarbeidsplasser ved Mo i Rana, Mosjøen og Brønnøysund. Du kan selv velge arbeidssted ved en av disse lokalisasjonene. Helgelandssykehuset HF praktiserer utstrakt bruk av digitale møteplasser, og har gjestearbeidsplasser ved alle lokasjoner. Det forventes for øvrig mobilitet og tilstedeværelse ved alle Helgelandssykehusets klinikker, enheter og staber.

Arbeidsoppgaver

 • Lederoppgaver i fagstab på delegasjon fra medisinsk direktør
 • Følge opp og sikre leveranser på vegne av fagstab
 • Saksbehandling
 • Bidra inn mot IKT-avdelingens utviklingsarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning, minimum masternivå
 • God kjennskap til fagområdet psykisk helsevern og rusbehandling er et fortrinn
 • Ledererfaring
 • Klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Klinisk erfaring fra psykisk helsevern og rusbehandling er et fortrinn
 • Erfaring fra systematisk kvalitetsarbeid
 • God kjennskap til helselovgivningen
 • Gode norske språkferdigheter, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Samlende og inkluderende lagspiller
 • Innflytelsesrik. Evner å inspirerende, motiverende og skape entusiasme
 • Strukturert og målorientert, med evne til å jobbe selvstendig, prioritere og gjennomføre
 • Fleksibel, tilgjengelig, åpen og lyttende. Du har evne til å tenke utradisjonelt, og har en proaktiv og kreativ arbeidsmetodikk
 • Relasjonsorientert, tar aktivt kontakt, knytter kontakter og skaper nettverk

Vi tilbyr

 • Et godt kollegium
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Opplæring og veiledning
 • Du vil få utnevnt en egen veiviser som vil vise deg rundt i sykehuset
Søk på stillingen