Hopp til innholdet

Vil du jobbe med pasient- og pårørendeopplæring?Har du minimum 3-årig helsefaglig utdanning og/eller relevant erfaring?

SÁNAG/SANKS Forskning og utvikling, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

Søk på stillingen

Hvis du i tillegg er kreativ, samhandlende og fremoverlent, og liker å jobbe med utvikling - er du kanskje den vi søker til stillingen som Læring og mestringskoordinator (LMS).

Som samisk LMS- og utviklingskoordinator blir du en del av et tverrfaglig miljø som samarbeider tett med SANKS, Sámi klinihkka sin kliniske virksomhet! Du vil få ansvar for å koordinere SANKS, Sámi Klinihkka sitt lærings og mestringstilbud (LMS-tilbud) for samiske pasienter og pårørende i hele landet. Du vil være en del av kollegiet i avdelingen SANKS FoU, som har ansvar for koordinering og forvaltingen av den nasjonale kompetansetjenestefunksjonen i SANKS. SANKS FoU avdelingen er en forskning og fagutviklingsavdeling som har flere fagfelt som samarbeider om å utvikle bedre tjenester for samisk befolkning i landet og over landegrenser.

Den samiske LMS-koordinatoren vil ha et særlig ansvar for å tilpasse pasient og pårørendeopplæringskurs som er språklig og kulturtilpasset samiske pasienter og pårørende. Pasient og pårørende opplæring er en del av spesialisthelsetjenestens lovpålagte hovedoppgaver og er viktig for at behandling skal få ønsket effekt, og for å sette pasienter og pårørende i stand til å mestre egen helsetilstand og livssituasjon. Tilbudet skal være tverrfaglig innen somatikk, psykisk helse og rus/avhengighet. Målgruppen er pasienter og pårørende i alle aldre med enten langvarige og kroniske lidelser eller funksjonsnedsettelse.

Vi ser etter deg som kan være med på å videreutvikle våre tjenester tilpasset vår målgruppe. Vi jobber på tvers av fag, helseforetak, kommuner, regioner og landegrenser. SANKS sitt mandat er at vi har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i landet. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med Sverige og Finland.

Sámi klinihkka har nærhet mellom profesjonene, der samisk språk og kultur er integrert i alle våre tjenester. Tjenestene er tett knyttet sammen og samlokalisert. Samisk språk og kultur er naturlige deler i behandlingen og i arbeidsmiljøet. Sámi Klinihkka er delt inn i tre avdelinger. Avdeling for SANKS PHV med 7 enheter; BUP, TSB poliklinikk, UPA, Familieenheten, VPP, Døgnenhet psykisk helse og avhengighet, og Nasjonalt team. Nasjonalt team er lokalisert i Oslo, Snåsa, Røros, Hamarøy og Tromsø. I tillegg er spesialistlegesenteret en del av Sámi Klinihkka, og SANKS, FoU, inkludert lærings- og mestrings- og tolketjenesten. 

Les gjerne mer om oss her: https://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka.

Vårt hovedsete er i Karasjok i en flerkulturell kommune med rundt 2600 innbyggere. Samfunnet har en sterk samisk språk- og kulturtilknytning med en aktiv kunst-, kultur-, frivillig- og friluftsliv. 

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Tiltredelse etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • Som samisk lærings-, mestrings- og utviklingskoordinator skal du ha en utviklende og koordinerende rolle for lærings- og mestringstilbudet i Sámi klinihkka
 • Du skal tilrettelegge og planlegge gruppebaserte lærings- og mestringsaktivitet sammen med helsepersonell, brukere og deres organisasjoner
 • Du skal gi faglig veiledning og undervisning i helsepedagogikk
 • Du blir å delta i strategi- og utviklingsarbeidet i FoU avdelingen og av lærings og mestringstilbudet med særskilt fokus på samiske språk og kultur
 • Du vil samarbeide med andre LMS koordinatorer og rådgivere i Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF, og delta i relevante fagnettverk for læring og mestring
 • Bidra aktivt i SANKS, Sámi klinihkkas oppfølging av Sannhet og forsoningskommisjonens rapport og tiltak. 
 • Bidra og delta i team- og utviklingsarbeid i avdelingen og i klinikken generelt 
 • Det må påregnes noe reise
 • Stillingen er under utvikling, nye oppgaver kan tilkomme

Kvalifikasjoner

 • Du har minimum bachelorgrad innen helsefag
 • Kunnskap om samisk(e) språk, kultur, mangfold og samfunnsforhold
 • Du har kjennskap og/eller erfaring fra lærings- og mestringsarbeid.
 • Kunnskap og/eller erfaring med koordineringsarbeid og prosjekt- eller prosessledelse er ønskelig
 • Det er en fordel med relevant videreutdanning, eksempelvis helsepedagogikk
 • Du har erfaring med organisering og koordinering.
 • Gode digitale ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk, og gjerne i samisk er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, systematisk og prosessorientert
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Du er serviceinnstilt, fleksibel, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • Du liker å organisere og koordinere
 • Du har interesse for fag og tjenesteutvikling
 • Du evner å jobbe selvstendig og i team
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med muligheter til både å utvikle deg selv og påvirke egen
  arbeidsplass i et trivelig arbeidsmiljø
 • Et sterkt faglig og tverrfaglige aktive, inkluderende og engasjerende miljøer som holder høyt faglig nivå
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I Finnmark får man i tillegg en rekke økonomiske fordeler som 20 % årlig nedskrivning av studielån med inntil kr 30 000,- per år , lavere skatt, gratis barnehage, 12 timer gratis SFO per uke og billigere strøm

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Søk på stillingen