Hopp til innholdet

Vi tilbyr stipend til studenter

Finnmarkssykehuset HF 

Søk på stillingen

🎓 Studerer du eller skal du studere sykepleie, vernepleie eller audiologi 

Da bør du se hit - Finnmarkssykehuset tilbyr nå særskilte støtteordninger til studenter som er under utdanning eller som skal studere, samt tilbud om stilling etter endt utdanning.

I tillegg vil du også få mulighet til å inngå fleksible avtaler om arbeid i helger, helligdager og ferier ved sykehuset/klinikken du har inngått avtale med. 

 • Hammerfest sykehus tildeler 2 stipend for studenter innen sykepleie
 • Kirkenes sykehus tildeler 5 stipend for studenter innen sykepleie
 • Klinikk Alta tildeler 2 stipend for studenter innen sykepleier og 1 for vernepleie
 • Sami Klinihkka tildeler 2 stipend for studenter innen sykepleie og 1 for vernepleie
 • Stipend til student innen audiologi - valgfritt sted (hvilket sykehus/klinikk skrives inn i søknad)

Ta det første skrittet mot en spennende karriere i Finnmarkssykehuset med våre stipender. Antall stipend er begrenset - søk nå for å sikre din mulighet!

I søknaden skriver du kort om deg selv, hvilket studie og studiested du er på og hvor langt du evt. er kommet i studieforløpet. Skriv også hvilket sykehus/klinikk du ønsker tilhørighet til. 

Ved tilbud om stipend vil det utbetales i starten av semesteret (september og januar). Det må sendes inn dokumentasjon på at du er student.   

Personlige egenskaper

 • 30 000 kroner per studieår for fulltidsutdanning 
 • 20 000 kroner per studieår ved deltidsutdanning.
 • 50 000 kroner for student i avsluttende semester (som ikke har avtale fra tidligere) 

Vi tilbyr

 • Hvis du får innvilget stipend etter denne ordningen vil du få en bindingstid til Finnmarkssykehuset i sykehus/klinikk som en motytelse for mottatt utdanningsstøtte. Bindingstiden regnes fra du har fullført utdanningen og starter i 100% stilling. Lengden på bindingstid vil bli gradert etter samlet størrelse på mottatt stipend.
 • Lengde bindingstid basert på total beløp stipend:
  -20 000 – 50 000 kroner -6 måneder
  -51 000 kroner eller høyere - 12 måneder

Søk på stillingen