Hopp til innholdet

Vi søker klinikksjefer som skaper resultater gjennom andre!

Finnmarkssykehuset HF

Søk på stillingen

Finnmarkssykehuset har to ledige stillinger som klinikksjef, én ved Hammerfest sykehus og én ved Kirkenes sykehus.

Den økonomiske situasjonen i Finnmarkssykehuset er vi i gang med å løse gjennom en rekke tiltak. Som klinikksjef får du en sentral rolle med å følge opp og iverksette tiltaksarbeidet i egen klinikk. Du må ha stor gjennomføringskraft i dette arbeidet samtidig som du hensyntar faglige innspill for å sikre at vi følger nasjonale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

Som klinikksjef er det viktig at du forstår betydningen av et tett og godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten og daglig jobbe for å følge arbeidsgivers forpliktelser i hovedavtalen, samt øvrig lov- og avtaleverk. Samtidig må du evne å følge og bistå med å sette en strategisk retning og ha stor evne til å følge den selv om du møter motstand. Din oppgave blir å motivere og lede dine medarbeidere i den fastsatte retningen, og stå fast ved denne til de planlagte resultatene innen pasientsikkerhet og kvalitet er oppnådd.

Du spiller en nøkkelrolle i samarbeidet med kommunene i vårt nedslagsfelt og i å bygge broer mellom ulike fagområder både internt og på tvers av våre lokasjoner. Gjennom din visjon og strategiske tenkning vil du bidra til å utvikle tjenestetilbudet i klinikken, og sikre at vi sammen når våre felles mål som ett Finnmarkssykehus. Ditt lederskap vil være nøkkelen til å drive frem positive og nødvendige endringer, og samtidig opprettholde en kultur av åpenhet og fellesskap.

Som person er du en synlig og tydelig leder, med evne til å lytte, engasjere og involvere, med en klar og overbevisende kommunikasjonsstil. Du må ha en helsefaglig utdanning og gjennomført en form for spesialisering innenfor ditt fagfelt. Du bør ha relevant ledererfaring fra komplekse organisasjoner, men vi vil vurdere unntak fra dette hvis det er naturlig for den rette kandidaten. 

Du må ha stor forståelse for viktigheten av bruken av ny teknologi, oppgavedeling og at annet forbedringsarbeid er nødvendig for en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av vårt helsetilbud. Du har et stort fokus på at vi er en kompetansebedrift og at klinikken jobber målrettet og systematisk med kompetanseutvikling i alle enheter.

Som klinikksjef vil du inngå i direktørens ledergruppe og har fullt ansvar for personal, fag og økonomi innenfor ditt ansvarsområde.

Er du vår nye klinikksjef? Vi gleder oss til å se navnet ditt på søkerlisten!

 Vi ønsker at du oppgir hvilken stilling du søker på i søknaden din. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Lede klinikkens samlede virksomhet og gjennomføre vedtatte tiltaksplaner.
 • Videreutvikle klinikkenes pasienttilbud, faglighet og kvalitet i henhold til Nasjonale faglige retningslinjer
 • Utvikle og sikre godt samarbeid med andre klinikker, primærhelsetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Sikre at klinikken drifter innenfor de fastsatte økonomiske rammene
 • Ansvar for iverksetting og oppfølging av vedtak fattet i styret eller overordnede organer
 • Finnmarkssykehuset er i kontinuerlig utvikling, endring i arbeidsoppgaver og ansvar må derfor forventes

Kvalifikasjoner

 • Høyere helsefaglig utdanning på universitets- eller høgskolenivå med relevant videreutdanning
 • Ledererfaring fra komplekse avdelinger/organisasjoner er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter - evne til å lytte, engasjere og involvere, med en klar og overbevisende kommunikasjonsstil
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Opptatt av å skape resultater og at klinikken oppfyller nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet
 • Kapasitet til å håndtere komplekse situasjoner, ta beslutninger, samt ha en helhetstenkning i tilnærmingen til arbeidet 
 • Gode evner til å kommunisere og samarbeide internt og eksternt
 • Evne til å samarbeide effektivt med andre helseinstitusjoner, klinikker og eksterne partnere
 • Stor evne til å iverksette og følge opp vedtak, følge vedtatte strategier og beslutninger
 • Kunne tåle å stå i krysspress
 • Det er essensielt at du viser lojalitet og engasjement i å oppfylle og støtte foretakets beslutninger, og arbeider i tråd med foretakets overordnede mål og strategier
 • Personlig egnethet vektlegges, vi ser etter en person som passer inn i vår organisasjonskultur og møter våre behov med sine unike styrker og egenskaper

Vi tilbyr

 • Sterke og tverrfaglige miljøer med høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdstilbud
 • Gode forsikring- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • 💰 Finnmarkssykehuset HF ligger i Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, som blant annet gir deg disse økonomiske fordelene: Gratis barnehage, 12 timer gratis SFO per uke, årlig nedskriving av studielån på inntil 30 000 kr/år, skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr/år og billigere strøm. For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160 000 kr/år!

Viktig informasjon til deg som søker

 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk 
 • Praktisk informasjon finner du på denne siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten 
 • Som en del av vår rekrutteringsprosess, kan kandidater bli bedt om å gjennomføre personlighetstest for å bedre forstå deres egenskaper og tilpasning til rollen
Søk på stillingen