Hopp til innholdet

Psykologspesialist/Psykolog med et ønske om å utgjøre en STØRRE forskjell?

Døgnenheten PHV og avhengighet, Sami Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

Søk på stillingen

Da bør du søke stilling som psykolog/ psykologspesialist ved døgnenhet for psykisk helse og avhengighet i Karasjok!

Dette er en mindre enhet hvor du som fagpersonell BETYR MER for både pasienter og dine kolleger❤

Vår døgnenhet er en tett samkjørt enhet som gir omsorg og støtte til våre pasienter i alle livets faser. Vår dedikerte og kunnskapsrike stab er ryggraden i vår tjeneste. Vi jobber sammen for å skape en trygg og inkluderende atmosfære som gir pasientene våre den omsorgen de fortjener. Her vil du spille en nøkkelrolle i vårt tverrfaglige team. Du vil utforske og implementere de nyeste terapeutiske tilnærminger for å hjelpe pasientene med å håndtere sine utfordringer. Din ekspertise og erfaring vil være til uvurderlig hjelp for våre kollegaer, og du vil kunne være med på å forme og forbedre våre tjenester. Du vil være mer enn bare en ansatt – du vil være en viktig del av vår enhet og vårt fellesskap.

Vi gir tilbud til alle voksne over 18 år som sliter med ulike psykiske lidelser og/eller rus- og avhengighetsproblematikk. Her er to poster, en for psykisk helse og en for avhengighet, med en felles leder. Begge postene har 6 sengeplasser. Døgnenheten er bemannet med overleger (spesialist innen rus-  og avhengighetsmedisin og psykiatri), psykologer, sosionomer, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleiere/ sykepleiere, kokk og erfarne miljøassistener. Våre medarbeidere har både samisk og norsk språk- og kulturkompetanse. 

Døgnenheten er lokalisert i Karasjok, en flerkulturell kommune med rundt 2600 innbyggere. Her får du det beste av 4 årstider med mange muligheter for magiske naturopplevelser gjennom hele året! Utenom Døgnenheten er SANKS – Psykisk helse og avhengighet, organisert i 5 andre enheter i Karasjok: BUP, TSB poliklinikk, UPA, Familieenheten og VPP. I tillegg består SANKS av Nasjonalt team som er lokalisert på Drag, Røros, Snåsa og Oslo.

SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet. Det får vi til fordi våre behandlingstilbud og fagmiljø har flere tiårs erfaring bak seg. SANKS hører til i Sámi Klinihkka - en egen klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Her har vi integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse med et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. I tillegg har vi FOU med egne tjenester som FoU-styret, forskning og formidling, samt lærings- og mestringstjenester, samt tolketjenesten. 

Og husk at som innbygger og arbeidstaker i Finnmark får du en rekke økonomiske fordeler som:

 • Gratis barnehage og12 timer gratis SFO per uke
 • Årlig nedskriving av studielån på inntil 30 000 kr/år
 • Skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr/år
 • Billigere strøm
 • For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160 000 kr/år🙌

Velkommen til Karasjok og Døgnenheten - HER BETYR DU MER!👏

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Arbeid i et flerkulturelt miljø
 • Samarbeid internt med andre faggrupper

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog, eller
 • Psykolog med klinisk spesialistutdanning
 • Klinisk erfaring innen psykisk helsevern og rusmiddelavhengighet, fortrinnsvis fra spesialisthelsetjenesten
 • Grunnleggende IKT kompetanse, kunnskap om EPJ og andre fag systemer
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk- og/eller kulturkompetanse bli foretrukket
 • Erfaring/kompetanse/interesse for forskning og fagutvikling er en fordel

Personlige egenskaper

 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet for stilling vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Reise - og flytteutgifter dekkes etter gjeldende regler
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Viktig informasjon til deg som søker
 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning (https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk 
 • Praktisk informasjon finner du på denne siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten  
Søk på stillingen