Hopp til innholdet

Psykolog/ nevropsykolog

Avdeling ReHabilitering Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF

Søk på stillingen

Vår faste psykolog er for tiden i annen stilling i forbindelse med sin spesialisering, og vi søker vikar!
Selv om du ikke er nevropsykolog kan du være aktuell for denne stillingen, forutsatt at du da har erfaring med nevropsykologiske utredninger og lignende.

🌞Velkommen til oss på avdeling Rehabilitering ved nye Kirkenes sykehus!

Avdeling Rehabilitering er foretaksovergripende. Det innebærer at tilbudet gjelder for hele Finnmarks befolkning (cirka 76 000 innbyggere). Du vil bli en del av et faglig kollegium som totalt sett utfyller hverandre og kompletterer hverandre godt. Vi har 1 overlege forbeholdt habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), 1 nevrolog, 2 overleger i fysikalsk medisin og rehabilitering og 2 LIS3-stillinger. I avdelingen har vi også egen psykologspesialist knyttet til HAVO og psykolog i enheten HelseIArbeid. 

Som avdelingens psykolog, vil ditt arbeidsområde først og fremst være knyttet til sengeposten og til rehabiliterings poliklinikken. Vi har et hyggelig og engasjerende arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling.

Vårt tilbud er rettet mot voksne pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering, både heldøgn og poliklinikk. De aller fleste av våre heldøgns-pasienter har hatt hjerneslag eller har følgetilstander etter hode- og ryggmargskader. Vi gir også tilbud til pasienter med ulike nevrologiske sykdommer, som for eksempel Parkinsons sykdom og Guillain-Barré. Vår innsats er diagnose-uavhengig, det er pasientens behov for det tverrfaglige tilbudet som er avgjørende. 

Avdelingen består av 4 foretaksovergripende enheter: FMR for døgnbasert rehabilitering, ART (ambulant rehabiliteringsteam), HAVO (habiliteringstjenesten for voksen) og HIA (HelseIArbeid), samt KSF (klinisk servicefunksjoner), med blant annet LMS (Lærings- og mestringssenter) og KEF (Klinisk ernæringsfysiolog) for Kirkenes sykehus.

Hvis du lurer på hvordan det er i Kirkenes kan du lese her. Byen vår ligger i Fantastiske Sør-Varanger kommune, Nordøst i landet. Her varierer årstidene fra varmt og lyst om sommeren til iskald magi på vinteren. Begge deler er like fascinerende! Naturen bruker vi hele året, og kan velge fritt mellom turer i furuskog eller åpne fjell landskap, fjorder, fiskevann, elver eller på sjøen. Og best av alt; det er tilgjengelig og nært😊 Om bylivet skulle friste får du både fersk focaccia, sushi, fancy kaffedrikker og ellers det meste av det du trenger i sentrum som er en liten spasertur unna sykehuset. 

Trenger du flere gode grunner til å søke stillingen? Se her: Som arbeidstaker og innbygger i Finnmark får du avskrevet inntil kr 30 000,- av studielånet ditt hvert år! I tillegg får du gratis barnehage, 12 timer gratis SFO per uke, billigere strøm og lavere skatt🤘

Vikariatets varighet er foreløpig 6 måneder, men med mulighet for forlengelse! Tiltredelse etter avtale.

                                              🌞Vi håper å se deg blant søkerne. Kom og bli med på laget vårt!

Arbeidsoppgaver

 • Nevropsykologisk utredning
 • Bidra til rehabilitering av kognitiv funksjonsforstyrrelse ved nevrologiske tilstander
 • Bidra med psykologfaglig og nevropsykologisk kunnskap i avdelingen blant annet i form av undervisning og veiledning av andre faggrupper og eksterne instanser
 • Forankre oppfølgingstiltak for pasienter i den kommunale tjenesten
 • Samarbeid med andre behandlere i alle enheter i avd. ReHabilitering
 • Delta på tverrfaglige behandlingsmøter og inntaksmøte
 • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes

Kvalifikasjoner

 • Det kreves norsk autorisasjon som psykolog
 • Erfaring fra rehabiliteringsfeltet, habiliteringstjenesten eller nevrologisk avdeling er ønskelig
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert, reflektert og metodisk med evne til samarbeid og formidling samt forankring av faget i tjenesten
 • Evne til både å kunne jobbe i team og selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Arbeidet i avdelingen kan godkjennes som relevant praksis for spesialisering i klinisk nevropsykologi
 • Behjelpelig med bolig
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

Viktig informasjon til deg som søker

 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk
 • Praktisk informasjon finner du på denne siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
Søk på stillingen