Hopp til innholdet

Kvalitets- og samhandlingsrådgiver

Klinikkledelse Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

Søk på stillingen

Vi ser etter deg som vil gjøre en viktig jobb for våre pasienter og som vil være med på et spennende utviklingsarbeid!

Vil du gjøre en viktig jobb for oss og våre pasienter? Vi søker etter en dyktig og utviklingsorientert kvalitets- og samhandlingsrådgiver til vår stab. Staben i Sámi Klinihkka er direkte underlagt klinikksjefen og består av rådgiver, administrativ konsulent, samt kvalitets- og samhandlingsrådgiver. Er du vår nye kollega?

Vår klinikk har en visjon om å utvikle og sikre likeverdige spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helse- og avhengighet til den samiske befolkningen. Vi har ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til hele befolkningen, og spesielt til den samiske befolkningen. Vi jobber på tvers av fag- kommune- fylkes- og landegrenser. Sámi klinihkka er en del av Finmarkssykehuset HF.

Sámi Klinihkka består av 3 avdelinger: 

 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SANKS PHV/TSB)
 • Spesialistlegesenteret- somatiske spesialist helsetjenester og merkantile tjenester
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste, forskning og utvikling (SANKS, FoU) lærings- og mestringssenter, samt tolketjenesten

For innblikk i vårt gode arbeidsmiljø se våre sosiale medier:

🌞Facebook https://m.facebook.com/Samiklinihkka/?__tn__=CH-R og 

🌞Instagram https://www.instagram.com/samiklinihkka/ 

🌞Nettsider: https://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka og https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks 

Vi trenger deg med på laget! Oza! søk!

Tiltredelse og tjenestested etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utvikling og oppfølging av kvalitet og samhandlingsområde i klinikken og ressurs i saker som omhandler kvalitet og samhandling  

  Kvalitet
 • Systematisk internkontroll, herunder interne revisjoner, risiko- og sårbarhetsanalyser, analyse av kvalitetsdata og brukerundersøkelser
 • Oppfølging pasientsikkerhetsarbeid
 • Avvikshåndtering og forbedringsarbeid herunder ansvar for oppfølging av kvalitetssystemet på klinikknivå
 • Ansvar for kompetanseutvikling ift. kvalitet og pasientsikkerhet
 • Ansvar for koordinering av klinikkens KVAM møter og ivareta sekretærfunksjonen
 • Delta i kvalitetsnettverket i foretaket         
 •  Prosjektstøtte og saksbehandling i saker relatert til kvalitet, herunder pasientsaker

  Samhandling
 • Bindeledd og formidler på den operative arenaen for samhandling mellom klinikken og kommunene, fastleger, praksiskonsulenter, brukere og andre samarbeidsaktører i behandlingskjeden
 • Bistå klinikken i tilrettelegging av samhandlingstiltak mellom klinikken/avdelingene og samarbeidspartnere
 • Ansvar for nettverk for klinikkens kommunekontakter i hele landet
 • Ansvar for samarbeidsmøter med kommunene på klinikknivå og ivareta sekretærfunksjonen
 • Prosjektstøtte og saksbehandling i saker relatert til samhandling
 • Delta i samhandlingsnettverket i foretaket    
 • Bistå klinikksjef med sikkerhets- og beredskapsarbeid
 • Generell saksbehandling     
 • Oppgaver delegert fra klinikksjefen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå, fortrinnsvis helsefaglig
 • Utdanning innen prosjektledelse eller relevant erfaring med prosjekter
 • Relevant erfaring og kjennskap til kjernedriften
 • Saksbehandlingskompetanse og gode kunnskaper om lover og forskrifter som regulerer klinikkens ansvarsområder
 • God kompetanse innenfor de mest brukte dataverktøyene  
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Ved ellers like kvalifikasjoner vil søker med samisk språk– og kulturkompetanse foretrekkes

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaperer
 • Du er ryddig og systematisk i dine arbeidsmåter
 • Du har evne til fleksibilitet og til å jobbe selvstendig
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid, serviceinnstilling og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 •  Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 •  En rekke økonomiske fordeler i Finnmark og Nord- Troms som nedskrivning av studielån, lavere skatt, gratis barnehage og billigere strøm
 •  Arbeid i en fremoverlent kunnskapsorganisasjon
 •  Gode introduksjonsprogrammer for nytilsatte
 •  Tverrkulturelt, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Samisk språk og kultur har en sentral plass i arbeidshverdagen

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning (https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet) . Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere. 

Søk på stillingen