Hopp til innholdet

Ergoterapeut- fast stilling

Sengeenhet Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF

Søk på stillingen

En av våre faste ergoterapeuter har valgt å si opp sin stilling fordi hun skal flytte. Det gir imidlertid deg en flott mulighet. 

Er du lei av rushtrafikk og snøkaos, og drømmer om en bedre utnyttelse av fritiden? 

Vil du spenne på deg skiene rett utenfor personalinngangen i (nesten) alle måneder med bokstaven R?

Avdeling Rehabilitering er foretaksovergripende. Det innebærer at tilbudet gjelder for hele Finnmarks befolkning (cirka 76 000 innbyggere). Du vil bli en del av et faglig kollegium som totalt sett utfyller hverandre og kompletterer hverandre godt. Avdelingen har 5 enheter; Ambulant Rehabiliteringsteam (ART), Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), HelseIArbeid (HIA), Kliniske servicefunksjoner (KSF) og sengeposten fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR).

Vi har 1 overlege forbeholdt habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), 1 nevrolog, 2 overleger i fysikalsk medisin og rehabilitering og 2 LIS3-stillinger. I avdelingen har vi også 3 psykologspesialister knyttet hhv til HAVO, HIA og FMR. 

Vår døgnenhet (FMR) har 9 senger og vi driver i tillegg poliklinisk virksomhet. Enheten gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering. De aller fleste av våre pasienter har hatt hjerneslag eller har følgetilstander etter hode- og ryggmargskader. Vi gir også tilbud til pasienter med ulike nevrologiske sykdommer, som for eksempel Parkinsons. Vi har 2 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 logoped, 1 synspedagog, sykepleiere og helsefagarbeidere. 

Vårt tilbud er diagnose-uavhengig. Det er pasientens behov for det tverrfaglige tilbudet som er avgjørende for om pasienten får et tilbud hos oss. Vi er foretaksovergripende, som betyr at vi får pasienter fra hele Finnmark.

Våre terapeuter benytter seg ofte av nærmiljøet og naturen utenfor sykehuset. Sykehuset ligger i umiddelbar nærhet til naturen med gangsti, fjell og vann i gåavstand (se bilde i utlysningstekst). Avdelingen disponerer egen bil, noe som gir muligheten for blåbærtur, fisketur, cafebesøk og miljøtrening i forskjellige omgivelser.

Våre pasienter er inne på ulike typer rehabiliteringsopphold, som varer fra 2-8 uker. Det innebærer at vi får følge pasienten tett og over tid. Rehabilitering er et givende fagfelt nettopp fordi vi jobber tverrfaglig og ser utviklingen og forbedringen. Våre pasienter gir oss gode tilbakemeldinger og vi scorer høyt på pasienttilfredshetsundersøkelse. Det er vi stolte av!

Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Dine hovedoppgaver vil være utredning, kartlegging og behandling av inneliggende pasienter
 • Du vil også delta i poliklinisk virksomhet
 • Kartlegging av kognitive funksjoner og observasjoner i ADL
 • Du skal gi veiledning og informasjon om hvordan pasienter og pårørende kan mestre en ny livssituasjon
 • Du skal bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Du skal sørge for at pasienter får en god overføring til sin hjemkommune ved utskrivelse
 • Studentveiledning 
 • Du vil også bidra med å holde undervisning på kurs i regi av Lærings- og mestringssenteret (LMS)
 • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor bli aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Krav om norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • Fordel med erfaring fra rehabiliteringsfeltet, inkludert kognitiv rehabilitering
 • Fordel om du har relevant arbeidserfaring fra sykehus
 • Relevant videreutdanning eller master er ønskelig, men ikke et krav
 • Kjennskap til data er nødvendig, og det vil være en fordel om du  har kjennskap til DIPS pasientjournal program
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for fagfeltene rehabilitering og nevrologi, og ønsker å utvikle og dele dine fagkunnskaper
 • Du er engasjert og tar gjerne i et ekstra tak
 • Du samarbeider og kommer godt overens med andre, men har også evne til å jobbe på egenhånd
 • Du takler å være i et til tider hektisk miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et inkluderende arbeidsmiljø med gode kollegaer som gjerne finner på aktiviteter sammen på fritiden
 • Arbeidsoppgaver som vår enhet opplever som interessante, varierte og utfordrende
 • Kollegaer på tvers av avdelingene som er opptatt av din kunnskap og dine meninger angående pasientforløp
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • Muligheter for god utnyttelse av fritiden pga. manglende rushtrafikk
 • Gode muligheter for opplæring, videre- og etterutdanning, veiledning og faglig utvikling
 • En arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)
 • Muligheten til å spenne på seg tursko eller ski rett utenfor personalinngangen
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid

Viktig informasjon til deg som søker

 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk
 • Praktisk informasjon finner du på denne siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten

 

Søk på stillingen