Hopp til innholdet

Enhetsleder Samisk Tolketjeneste Ovttadatjođiheaddji Sámi dulkonbálvalus

SÁNAG/SANKS Forskning og utvikling, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

Søk på stillingen

Er du vår nye enhetsleder for Samisk tolketjeneste?

Har du et engasjement og brenner for utvikling av samiske språk og tolking i helsetjenesten, da er du kanskje den vi søker etter!

Vi søker en etterkommer av nåværende enhetsleder for samisk tolketjeneste, som går over i en prosjektstilling i Helse Nord.

Samisk tolketjeneste er en del av avdeling SÁNAG/SANKS Forskning og utvikling i Sámi Klinihkka. SÁNAG/SANKS, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i landet. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk. 

Tolketjenesten er et viktig tilbud i vårt "sørge- for- ansvar" overfor den samiske pasienten, som bidrar til å øke kvaliteten på kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienten. Enheten gjør også oversettelsesoppdrag ved ledig kapasitet. Samisk tolketjenesten tilbyr fremmøte- og skjermtolking og tolking via telefon. Vår tolking skjer i dag tolking på nordsamisk i tidsrommet kl. 08.00 - 22.00 alle dager i Helse Nord RHF. Tolketjenesten har som mål å bli et nasjonalt tolketilbud på nord-, lule- og sørsamisk.

Det må påregnes noe reisevirksomhet. 

Hovedkontor er i Karasjok, men tjenestested kan avtales nærmere. 

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder for samisk tolketjeneste har ansvar for den daglige driften og videreutviklingen av tjenesten. Vi søker etter en person som er brennende opptatt av samisk språk og har teft for tjenesteutvikling. Arbeidsoppgavene vil være personalansvar, økonomisk oppfølging, videreutvikling av tjenesten  som bidrar til en kvalitativ og effektiv tjeneste.

Sámi dulkonbálvalusa ovttadatjođiheaddji galgá fuolahit beaivválaš doaimmaid ja bálvalusa ovddideami. Mii ohcat olbmo mii berošta sámegielas ja gii dovdá mo sáhttá ovddidit bálvalusa. Bargobihtát leat fuolahit bargiid, ekonomalaš čuovvoleapmi, joatkit ovddidit digitála čovdosiid buoridan dihte bálvalusa.  

 • Bidra til at tjenesten kan bli et nasjonalt tolketilbud på samiske språk
 • Utstrakt samarbeid mot klinisk virksomhet eksternt og internt
 • Videreutvikle rutiner og systemer
 • Ansvar for rekruttering og opplæring
 • Personal- og økonomiansvar for tjenesten
 • Tolke og eventuelt oversette ved fravær og behov
 • Enhetsleder rapporterer til avdelingsleder ved SANKS FoU
 • Joatkit ovddidit našuvnnalaš dulkonfálaldaga sámegielaide
 • Ovddidit buori digitála čovdosiid ovddidan dihte dulkonbálvalusa
 • Viiddis ovttasbargo sihke olgguldas ja siskkáldas klinihkalaš doaimmain
 • Ovddidit vieruid ja vuogádagaid 
 • Rekrutteren ja oahpaheami ovddasvástádus
 • Ovddasvástádus bargiid ja bálvalusa ekonomiija badjel
 • Dulkon ja jorgalanbarggut go lea jávkan dahje dárbu
 • Ovttadatjođiheaddji raportere ossodatjođiheaddjái SÁNAG DjO ossodagas

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum bachelornivå innen språk, organisasjon og administrasjon, ledelse, helseledelse, samfunnsvitenskap eller lignende 
 • Lederutdanning, eventuelt kan lang ledererfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ønskelig med erfaring fra tolking, helst være godkjent tolk 
 • Gode IKT-kunnskap
 • Det er en fordel om du har erfaring med oversettelse og språkarbeid
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Unnimus gáibádus lea bachelor čuovvovaš oahpuin:  giella, organisašuvdna ja administrašuvdna, jođiheapmi, dearvvašvuođajođiheapmi, servvodatdieđa dahje sullasaš.
 • Jođiheaddjeoahppu, dahje guhkes jođihanvásáhus sáhttá buhtadit váilevaš formála oahpu.
 • Sávahahtti ahte lea dulkonoahpus/ vásáhusat dulkomiin.
 • Vásáhusat prošeaktabargguin lea ovdamunni
 • Buorre IKT-máhtu
 • Vásáhusat jorgalan ja giellabargguin lea ovdamunni 

Personlige egenskaper

 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Har sterk beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Er initiativrik og engasjert
 • Har et brennende engasjement for å holde kvaliteten oppe sammen med særlig de ansatte
 • Har interesse for utviklingsarbeid
 • Har gode samarbeidsevner og gode kommunikasjonsevner
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du behersker ett eller flere samiske språk
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
 • Leat máškit ja gávnnat čovdosiid
 • Dus lea mearrádus ja čađahannákca
 • Leat ealljár ja lea beroštupmi
 • Beroštupmi ovddidanbargguide
 • Buorre ovttasbargo- ja gulahallannákca
 • Buorre njálmmálaš ja čálalaš ovdanbuktinnákca
 • Hálddašat ovtta dahje máŋga sámegielaid
 • Persovnnalaš heivvolašvuohta deattuhuvvo. 

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Bedriftshelsetjeneste
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA)
 • Dekning av flytteutgifter dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm
 • Gelddolaš bargguid guoibmái bargobirrasis
 • Buori ja fágaidrasttideaddji birrasiid
 • Alla fágalaš dási
 • Fágalaš ja persovnnalaš ovdáneami
 • Fidnodearvvašvuođabálvalusa
 • Veahkehat gávdnat orrunsaji
 • Gokčat olggosgoluid jos fertet fárret dainna go áiggot álgit bargui min lusa
 • Miellahttuvuođa várra riikka buoremus ealáhatortnegii
 • Bálká addo bálkášiehtadusaid vuođul, lea guđa mánu geahččalan áigi.
 • Buori bálkká lassin oaččut Finnmárkkus máŋga ekonomalaš ovdamuniid, nu go oahppoloana sihkkunortnet, unnit vierru ja hálbbit elrávdnji. 

 

Viktig informasjon til deg som søker

 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning (https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk 
 • Praktisk informasjon finner du på denne siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten  
Søk på stillingen