Hopp til innholdet

Dagstilling til engasjerte sykepleiere, vi har ledig fast stilling og vikariat

Enhet somatisk poliklinikk, Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF

Søk på stillingen

Ønsker DU deg arbeidsoppgaver utenom det vanlige? Er du like dedikert som oss som jobber ved Spesialistpoliklinikken?

Vår dyktige hjertesviktsykepleier bytter jobb og vi har ledig 1 x 100% fast dagstilling ved vår sykepleierdrevne hjertesviktpoliklinikk!

I tillegg har vi ledig 1 x 100% vikariat frem til desember 2026.

Spesialistpoliklinikken har flere spennende fagområder, blant annet hjertesviktpoliklinikk drevet av sykepleier med tett samarbeid med Indremedisiner og kardiolog. Dette feltet vil kreve opplæring utenfor Finnmarkssykehuset. Når det ikke er indremedisiner / kardiolog tilstede på klinikken jobber du med andre oppgaver i poliklinikken, Assistere indremedisiner, hudlege, lysbehandling, blæreinstallasjoner og andre sykepleieroppgaver. Det er i tillegg hjertesviktpoliklinikker ved Hammerfest og Kirkenes sykehus.

Arbeidsoppgavene ved hjertesviktpoliklinikken innebærer å kontrollere ny-henviste hjertesvikt / flimmer pasienter, videreoppfølging  av pasienter med kjent hjertesvikt, kontrollere / justere medisiner i samarbeid med indremedisiner samt administrere intravenøse jerninfusjoner og R-test. I tillegg arrangerer hjertesvikt poliklinikken lærings og mestringskurs årlig, som sykepleieren ved hjertesviktpoliklinikken har ansvaret for.

I spesialistpoliklinikken arbeider vi med alle fagområdene innenfor somatikken. Mye av jobben går til å assistere og tilrettelegge arbeidet for de ambulerende spesialistene som kommer hit. En del av jobben er sykepleierstyrt, det vil si at vi utfører pasientrettet behandling uten spesialist til stedet. Jobben består videre i å håndtere mye medisinteknisk utstyr og data. Det er en fordel å være praktisk anlagt, samt og ha ett "godt hode" for data. 

Vi kan tilby ett hektisk og pulserende arbeidsmiljø, med bred fagkompetanse. Ved poliklinikken jobber det sykepleiere, kreftsykepleiere, operasjonssykepleier, audiograf, sekretærer, indremedisiner, allergolog og hudlege samt ambulerende spesialister fra de fleste fagområdene innenfor somatikken. Vi har ett tett samarbeid med røntgenavdelingen.

Klinikk Alta tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern og avhengighet for pasienter i Vest-Finnmark; Alta, Kautokeino og Loppa kommune. Vi er samlokalisert med Alta kommune som tilbyr tjenester innen kommunal pleie og omsorg, samt med fylkeskommunens tannhelsetjenester.

Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus på forskning og høyere utdanning. Vi har et variert næringsliv, kulturliv, friluftsliv og er et handels- og servicesenter for Vest-Finnmark og Nord-Troms. Alta er et trafikknutepunkt kun to timer med fly unna Oslo. Her får du muligheten til å bo tett på både natur og byliv. Les mer om Alta HER.

Høres dette ut som noe for deg? Søk da vel! Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Være med å videreutvikle tilbudet ved spesialistpoliklinikken
 • Generelle sykepleier arbeidsoppgaver i poliklinikken, du vil bl.a. jobbe med indremedisiner, hudlege, barnelege, nevrolog, revmatolog
 • Endring i funksjoner kan påregnes ved endring innad i organisasjonen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring fra lignende fagfelt er en fordel. Dette er en krevende og givende jobb
 • Erfaring fra undervisning/opplæring av brukere i medisinteknisk utstyr
 • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling. Ikke-nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på minimum B2-nivå
 • For alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Du må like opplæring, undervisning og kunne være motivator
 • Du må være rolig og tålmodig
 • Arbeidsom og ansvarsfull
 • Praktisk og ryddig
 • Gode datakunnskaper
 • Liker å jobbe i team og selvstendig
 • Du må like utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I Finnmark får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm


Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning (https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Søk på stillingen